fb icon  tweeter icon  youtube icon linkedin icon tv icon radio icon
Friday, 20 July 2018
Friday, 08 September 2017 18:52

ΕΜΕ: Κίνδυνοι υποβάθμισης της μαθηματικής εκπαίδευσης στο νέο πλαίσιο του Λυκείου

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία επισημαίνει ότι υπάρχουν κίνδυνοι υποβάθμισης της μαθηματικής εκπαίδευσης με το σχέδιο «Γαβρόγλου» για τις αλλαγές στα Λύκεια......

Στις προωθούμενες ρυθμίσεις για την αναβάθμιση της σημασίας και του ρόλου του Λυκείου αποσιωπούνται συγκεκριμένα ζητήματα περιεχομένου, ρόλου και βαρύτητας της μαθηματικής εκπαίδευσης στη λυκειακή εκπαίδευση.

Για απερισκεψία και έλλειψη ενημέρωσης του υπουργείου σχετικά με τη πολλαπλή σημασία και βαρύτητα των μαθηματικών στην εκπαίδευση , κάνει λόγο η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ), σχολιάζοντας το σχέδιο «Γαβρόγλου» για τις αλλαγές στο Λύκειο.

Παράλληλα, η ΕΜΕ, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ότι το σχέδιο «Γαβρόγλου» θα επιφέρει υποβάθμισης της μαθηματικής εκπαίδευσης .

Η ΕΜΕ επισημαίνει συγκεκριμένα σημεία που υποδηλώνουν απερισκεψία και έλλειψη ενημέρωσης του Υπουργείου:

1. Η επαπειλούμενη υποβάθμιση της Μαθηματικής Εκπαίδευσης στο νέο πλαίσιο του Λυκείου
Στις προωθούμενες ρυθμίσεις για την αναβάθμιση της σημασίας και του ρόλου του Λυκείου αποσιωπούνται συγκεκριμένα ζητήματα περιεχομένου, ρόλου και βαρύτητας της μαθηματικής εκπαίδευσης στη λυκειακή εκπαίδευση. Καθώς ακόμη δεν έχει διευκρινισθεί ο βαθμός εξειδίκευσης των προωθούμενων ρυθμίσεων, η ΕΜΕ θέτει έγκαιρα ορισμένα σημεία που αναδεικνύουν τη σοβαρότητα του εγχειρήματος και τη σημασία της έγκυρης και ουσιαστικής συζήτησης με τους επιστημονικούς φορείς.

Τα μαθηματικά του αναβαθμισμένου λυκείου θα πρέπει να εμπλουτιστούν αφενός με την ιστορική και φιλοσοφική βαρύτητα που τους αναλογεί, αφετέρου να συνδυαστούν με τις νεότερες κατευθύνσεις της μαθηματικής επιστήμης και το ραγδαία διευρυμένο πεδίο εφαρμογών τους στην ποσοτική και ποιοτική μοντελοποίηση πολύπλοκων κοινωνικών και φυσικών φαινομένων του σύγχρονου κόσμου.

Η επανεξέταση του μαθηματικού περιεχομένου δεν μπορεί να επαφίεται σε αυθαίρετες επιλογές κλειστών ομάδων του Υπουργείου, ούτε σε ιδεολογικές προτιμήσεις ή εσωκομματικές ισορροπίες, όπως σε άλλα γνωστικά αντικείμενα. Πρόκειται για επιστημονική επιλογή με οικουμενικά κριτήρια και εθνικά χαρακτηριστικά, που αφορά την ελληνική κοινωνία και την ενίσχυση της γνωστικής της ταυτότητας σε έναν κόσμο που παράγει ταυτόχρονα διεθνοποίηση και αποκλεισμούς.

Η μετάβαση από την ασκησιολογία και την εξεταστικοκεντρική πρακτική, που ενέτεινε επί χρόνια την υποβάθμιση του Λυκείου, σε μια πιο περιεκτική, δημιουργική και κριτική μαθηματική εκπαίδευση είναι είναι μια πολύπλοκη υπόθεση, που εκτείνεται σε πολλά και αλληλένδετα επίπεδα.

Εμπλέκει παράλληλα, συμπληρωματικά, διαδοχικά και συχνά ανταγωνιστικά συστήματα: την εκπαιδευτική μαθηματική κοινότητα του σχολείου, τις οικογενειακές πρακτικές και επιλογές, το περιεχόμενο των φροντιστηριακών και ιδιαιτέρων μαθημάτων στα οποία καταφεύγουν, τα κοινωνικά στερεότυπα και τις ατομικές προσδοκίες, τα προσόντα και τα κριτήρια επιλογής που θέτουν τα Πανεπιστημιακά Τμήματα, τα Πολυτεχνεία και οι Ανώτερες Σχολές.

Απαιτεί επομένως έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την καλλιέργεια μιας σύγχρονης, ελκυστικής αλλά και έγκυρης εικόνας και πρακτικής των μαθηματικών.

Η μάθηση και διδασκαλία των μαθηματικών είναι μια γοητευτική αλλά και απαιτητική υπόθεση, θα πρέπει να αποφευχθούν πρόσθετες δυσκολίες από ελλιπή προετοιμασία. Η διεθνής αρνητική εμπειρία από τη μεταρρύθμιση των μοντέρνων μαθηματικών θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Αποτελεί μείζον ζήτημα η μαθηματική προετοιμασία και η διδακτική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την επεξεργασία κατάλληλων παιδαγωγικών μεθόδων εκπόνησης ατομικής και συνεργατικής εργασίας στα μαθηματικά. Η μάθηση των μαθηματικών και η καλλιέργεια της μαθηματικής προσέγγισης των φαινομένων και των προβλημάτων συνιστά μια δύσκολη κι ευαίσθητη διαδικασία, ανάμεσα στην εποπτεία και την αυστηρότητα, ανάμεσα στον φορμαλισμό και τη διεπιστημονική αναζήτηση, ανάμεσα στον πειραματισμό και την απόδειξη. Η μετάβαση σε πιο συνεργατικές και διερευνητικές παιδαγωγικές μεθόδους θα πρέπει να γίνει με κατάλληλη προετοιμασία ώστε να μην περιοριστεί στην πράξη το μαθηματικό περιεχόμενο σε μια εργαλειακή και μόνον εκδοχή του.

Είναι κρίσιμη για την μορφωτική επάρκεια του αυριανού πολίτη η διακριτή παρουσία αλλά και η διεπιστημονική σύνδεση των μαθηματικών, των θετικών επιστημών και των ψηφιακών τεχνολογιών σε όλους τους κύκλους σπουδών του Λυκείου. Συνιστούν αυτοτελή και αποτελεσματικά εργαλεία κατανόησης, ερμηνείας και κριτικής ένταξης του πολίτη στη σύγχρονη κοινωνική οργάνωση, την οικονομική ανάπτυξη και τον σύγχρονο πολιτισμό. Αυτό σημαίνει ότι η διδασκαλία των μαθηματικών θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα σύστημα αξιών που θα διαπερνά το σύνολο των σχολικών βαθμίδων και των παιδαγωγικών πρακτικών.
2. Άρθρο 74
Η ΕΜΕ αντέδρασε στις 3 Ιουλίου 2017, πριν την ψήφιση του άρθρου 74, υπογραμμίζοντας τη σημασία και τη βαρύτητα που οφείλουν να έχουν τα μαθηματικά στο εκπαιδευτικό σύστημα και στις διαδικασίες μετάβασης και κάλεσε την κυβέρνηση να μην απομονώσει τη χώρα από την ευρωπαϊκή και διεθνή κατεύθυνση διακριτής αναβάθμισης της μαθηματικών σε όλες τις κατευθύνσεις της εκπαίδευσης. Ούτε το Υπουργείο Παιδείας, ούτε τα κόμματα έλαβαν σοβαρά υπόψη τις προειδοποιήσεις της ΕΜΕ και προχώρησαν στην ψήφιση του εν λόγω άρθρου.

Εν κατακλείδι

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς ζητούμε από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Παιδείας να ευνοήσουν την προτεραιότητα μιας έγκυρης και έγκαιρης συνεργασίας ανάμεσα στο ΙΕΠ, το Υπουργείο, τις επιστημονικές ενώσεις και την εκπαιδευτική κοινότητα πριν διαμορφωθεί το σχέδιο πολιτικής διαβούλευσης με τα κόμματα.

Να αποφευχθεί η επανάληψη λαθών και κακών πρακτικών, που έχει επανειλημμένα οδηγήσει στο χάσιμο πολύτιμων πόρων και ενέργειας.

Η ΕΜΕ παραμένει σε εγρήγορση και συνεχίζει με υπεύθυνο και σοβαρό τρόπο τις προσπάθειες ανάδειξης και ανάπτυξης της μαθηματικής επιστήμης και των εφαρμογών της σε όλες της πτυχές της έρευνας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ζωής. Θα συμβάλλουμε ώστε η ελληνική εκπαίδευση να συμμετάσχει με κριτικό και δημιουργικό τρόπο στην διαμορφούμενη νέα διεθνή εκπαιδευτική πραγματικότητα και στην επαυξημένη πραγματικότητα της ψηφιακότητας και του διαδικτύου, στην οποία ο ρόλος και η σημασία των μαθηματικών εμφανίζεται όλο και πιο βαρύνων για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και ενεργών πολιτών.
Κινήσεις της ΕΜΕ
Σε αυτό το πλαίσιο και με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της ΕΜΕ και την κήρυξη του 2018 ως έτους μαθηματικών η Μαθηματική Εταιρεία προγραμματίζει πρωτοβουλίες ανταλλαγής ιδεών με όλους τους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς.

Επίσης άμεσα το ΔΣ της ΕΜΕ θα συναντηθεί με το Προεδρείο της Συνόδου των Παιδαγωγικών Τμημάτων και των Ιατρικών Σχολών με σκοπό να συζητήσει:

- την ανάπτυξη δημόσιου διαλόγου για την αλληλεπίδραση της μαθηματικής επιστήμης με τις επιστήμες της μάθησης και της ιατρικές επιστήμες.

- τη σημασία αναβάθμισης της βαρύτητα των μαθηματικών στα προσόντα των υποψηφίων φοιτητών και φοιτητριών τους, ώστε να απαλειφθεί η συχνή εμφάνιση μαθηματικοφοβίας στο προφίλ των υποψηφίων δασκάλων και ιατρών.

- τη σημασία της επικαιροποίησης των μαθημάτων των Μαθηματικών και της Διδακτικής των Μαθηματικών στα προγράμματα σπουδών των Παιδαγωγικών, καθώς και του εμπλουτισμού με μαθήματα Μαθηματικών και Μαθηματικής Μοντελοποίησης στα προγράμματα της Ιατρικής.
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας
Ο Πρόεδρος
Ανάργυρος Φελλούρης
Καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Τυρλής
Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Translate this Page

 

Ροή Ειδήσεων - Newsfeed

Γιώργος Χατζημάρκος: « Η Δημοκρατία και η ελευθεροτυπία, αντιστέκονται στον πόλεμο της λάσπης»

Δήλωση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Η ελευθερία του Τύπου κερδήθηκε με αγώνες. Με αγώνες...

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου «Κλεισθένης I» για τις αυτοδιοικητικές εκλογές (pdf)

Νόμος του Κράτους ο «TΚλεισθένης1" Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης στο ΦΕΚ αριθμός...

Η Μαύρη επέτειος του Αττίλα: 44 χρόνια από την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο

Σαν σήμερα 44 χρόνια πριν η Τουρκική Εισβολή στην Κύπρο Η Τουρκία, της οποίας τότε πρωθυπουργός...

Πρωτοσέλιδα

Best of Mykonos Ticker

Μύκονος: Εφοδος εφοριακών σε «μαύρη» βίλα γνωστής επιχειρηματία

Η γνωστή κυρία του νησιού διέθετε μέσω σελίδας του εξωτερικού τη βίλα της στη Μύκονο προς ενοικίαση έναντι 600 ευρώ την ημέρα Έφοδος ελεγκτών της ΑΑΔΕ σε “μαύρη” βίλα της Μυκόνου για...

Μύκονος: Χρυσά χτυπήματα σε βίλες επωνύμων – Το ερασιτεχνικό λάθος και οι σκηνές απείρου κάλλους που ακολούθησαν!

Η Μύκονος προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τις αποκαλύψεις για τους δράστες. Ιστορίες... τρέλας μέσα στη δικογραφία! Η Μύκονος προσπαθεί να συνειδητοποιήσει όλα όσα συνέβησαν το τελευταίο διάστημα....

Γιότινγκ: «Μπουμ» ναυλώσεων το φετινό καλοκαίρι

Πώς «γύρισε» η αγορά. Ο ρόλος του υπ. Ναυτιλίας και το σαφάρι κατά των παράνομων ναυλώσεων. Κύμα ξένων σκαφών, που ζητούν να αποκτήσουν ελληνική άδεια για να δραστηριοποιηθούν νόμιμα στις ελληνικές...

Σοκ: Πέθανε ξαφνικά ο γιος του Σωκράτη Κόκκαλη, Σωκράτης

Το ανακοίνωσε το Ίδρυμα Κόκκαλη - Άφησε την τελευταία του πνοή στις ΗΠΑ από ανακοπή ενώ την περασμένη εβδομάδα βρισκόταν στην Ελλάδα - Επαγγελματικά ασχολείτο με τις επιχειρήσεις του ομίλου...

Το ψηφοδέλτιο για τις εκλογές ανάδειξης Νέου ΔΣ του Α.Σ Ανω Μεράς Μυκόνου στις 15 Ιουλίου 2018

Το  Α.Σ Ανω Μεράς Μυκόνου  σας ενημερώνει για τις υποψηφιότητες των μελών του  που θα συμμετάσχουν στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας διοίκησης,........

Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας Διοίκησης στο Αθλητικό Σωματείο Άνω Μεράς

Το Αθλητικό Σωματείο Άνω Μερά ενημερώνει ότι την Κυριακή 15 Ιουλίου και ώρα 11.00 έως 16.00 θα γίνουν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας διοίκησης στα γραφεία του συλλόγου.......

Τα αποτελέσματα των Αρχαιρεσιών για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ Ανω Μεράς Μυκόνου

Την Κυριακή 15 Ιουλίου 2018 διεξήχθησαν, στα Γραφεία του Δημοτικού Γηπέδου Ανω Μεράς, οι εκλογές του Α.Σ Ανω Μεράς Μυκόνου για την ανάδειξη του..........

Θήρα: Το χρονικό της μαφιόζικης επίθεσης μπράβων σε υπάλληλο της πολεοδομίας·Καταγγελίες δήμου για υποστελέχωση

Το θέμα θα τεθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να ληφθεί απόφαση για να κλείσει συμβολικά για λίγες μέρες ο δήμος, ώστε το θέμα να γίνει γνωστό........

Volotea: «Πετάνε» οι επιδόσεις στην Ελλάδα κι επεκτείνει το πρόγραμμά της και το χειμώνα

Παραπάνω από ικανοποιητικές είναι οι επιδόσεις της Volotea στην ελληνική αγορά, οι οποίες έχουν ενισχυθεί περαιτέρω μετά και τη λειτουργία της βάσης της στην Αθήνα από την περασμένη...

Μύκονος: Το «El Dorado» του real estate - Στα 6.500 ευρώ το τετραγωνικό οι τιμές πώλησης!

«Χρυσάφι» οι τιμές ακινήτων στη Μύκονο Πρωταγωνιστής στην αγορά πολυτελών κατοικιών με τις υψηλότερες αποδόσεις το «νησί των ανέμων» - Σύμφωνα με έρευνα και ανάλυση των στοιχείων για τις...