Τετάρτη, 20 Σεπτέμβριος 2017
Παρασκευή, 08 Σεπτέμβριος 2017 18:52

ΕΜΕ: Κίνδυνοι υποβάθμισης της μαθηματικής εκπαίδευσης στο νέο πλαίσιο του Λυκείου

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία επισημαίνει ότι υπάρχουν κίνδυνοι υποβάθμισης της μαθηματικής εκπαίδευσης με το σχέδιο «Γαβρόγλου» για τις αλλαγές στα Λύκεια......

Στις προωθούμενες ρυθμίσεις για την αναβάθμιση της σημασίας και του ρόλου του Λυκείου αποσιωπούνται συγκεκριμένα ζητήματα περιεχομένου, ρόλου και βαρύτητας της μαθηματικής εκπαίδευσης στη λυκειακή εκπαίδευση.

Για απερισκεψία και έλλειψη ενημέρωσης του υπουργείου σχετικά με τη πολλαπλή σημασία και βαρύτητα των μαθηματικών στην εκπαίδευση , κάνει λόγο η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ), σχολιάζοντας το σχέδιο «Γαβρόγλου» για τις αλλαγές στο Λύκειο.

Παράλληλα, η ΕΜΕ, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ότι το σχέδιο «Γαβρόγλου» θα επιφέρει υποβάθμισης της μαθηματικής εκπαίδευσης .

Η ΕΜΕ επισημαίνει συγκεκριμένα σημεία που υποδηλώνουν απερισκεψία και έλλειψη ενημέρωσης του Υπουργείου:

1. Η επαπειλούμενη υποβάθμιση της Μαθηματικής Εκπαίδευσης στο νέο πλαίσιο του Λυκείου
Στις προωθούμενες ρυθμίσεις για την αναβάθμιση της σημασίας και του ρόλου του Λυκείου αποσιωπούνται συγκεκριμένα ζητήματα περιεχομένου, ρόλου και βαρύτητας της μαθηματικής εκπαίδευσης στη λυκειακή εκπαίδευση. Καθώς ακόμη δεν έχει διευκρινισθεί ο βαθμός εξειδίκευσης των προωθούμενων ρυθμίσεων, η ΕΜΕ θέτει έγκαιρα ορισμένα σημεία που αναδεικνύουν τη σοβαρότητα του εγχειρήματος και τη σημασία της έγκυρης και ουσιαστικής συζήτησης με τους επιστημονικούς φορείς.

Τα μαθηματικά του αναβαθμισμένου λυκείου θα πρέπει να εμπλουτιστούν αφενός με την ιστορική και φιλοσοφική βαρύτητα που τους αναλογεί, αφετέρου να συνδυαστούν με τις νεότερες κατευθύνσεις της μαθηματικής επιστήμης και το ραγδαία διευρυμένο πεδίο εφαρμογών τους στην ποσοτική και ποιοτική μοντελοποίηση πολύπλοκων κοινωνικών και φυσικών φαινομένων του σύγχρονου κόσμου.

Η επανεξέταση του μαθηματικού περιεχομένου δεν μπορεί να επαφίεται σε αυθαίρετες επιλογές κλειστών ομάδων του Υπουργείου, ούτε σε ιδεολογικές προτιμήσεις ή εσωκομματικές ισορροπίες, όπως σε άλλα γνωστικά αντικείμενα. Πρόκειται για επιστημονική επιλογή με οικουμενικά κριτήρια και εθνικά χαρακτηριστικά, που αφορά την ελληνική κοινωνία και την ενίσχυση της γνωστικής της ταυτότητας σε έναν κόσμο που παράγει ταυτόχρονα διεθνοποίηση και αποκλεισμούς.

Η μετάβαση από την ασκησιολογία και την εξεταστικοκεντρική πρακτική, που ενέτεινε επί χρόνια την υποβάθμιση του Λυκείου, σε μια πιο περιεκτική, δημιουργική και κριτική μαθηματική εκπαίδευση είναι είναι μια πολύπλοκη υπόθεση, που εκτείνεται σε πολλά και αλληλένδετα επίπεδα.

Εμπλέκει παράλληλα, συμπληρωματικά, διαδοχικά και συχνά ανταγωνιστικά συστήματα: την εκπαιδευτική μαθηματική κοινότητα του σχολείου, τις οικογενειακές πρακτικές και επιλογές, το περιεχόμενο των φροντιστηριακών και ιδιαιτέρων μαθημάτων στα οποία καταφεύγουν, τα κοινωνικά στερεότυπα και τις ατομικές προσδοκίες, τα προσόντα και τα κριτήρια επιλογής που θέτουν τα Πανεπιστημιακά Τμήματα, τα Πολυτεχνεία και οι Ανώτερες Σχολές.

Απαιτεί επομένως έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την καλλιέργεια μιας σύγχρονης, ελκυστικής αλλά και έγκυρης εικόνας και πρακτικής των μαθηματικών.

Η μάθηση και διδασκαλία των μαθηματικών είναι μια γοητευτική αλλά και απαιτητική υπόθεση, θα πρέπει να αποφευχθούν πρόσθετες δυσκολίες από ελλιπή προετοιμασία. Η διεθνής αρνητική εμπειρία από τη μεταρρύθμιση των μοντέρνων μαθηματικών θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Αποτελεί μείζον ζήτημα η μαθηματική προετοιμασία και η διδακτική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την επεξεργασία κατάλληλων παιδαγωγικών μεθόδων εκπόνησης ατομικής και συνεργατικής εργασίας στα μαθηματικά. Η μάθηση των μαθηματικών και η καλλιέργεια της μαθηματικής προσέγγισης των φαινομένων και των προβλημάτων συνιστά μια δύσκολη κι ευαίσθητη διαδικασία, ανάμεσα στην εποπτεία και την αυστηρότητα, ανάμεσα στον φορμαλισμό και τη διεπιστημονική αναζήτηση, ανάμεσα στον πειραματισμό και την απόδειξη. Η μετάβαση σε πιο συνεργατικές και διερευνητικές παιδαγωγικές μεθόδους θα πρέπει να γίνει με κατάλληλη προετοιμασία ώστε να μην περιοριστεί στην πράξη το μαθηματικό περιεχόμενο σε μια εργαλειακή και μόνον εκδοχή του.

Είναι κρίσιμη για την μορφωτική επάρκεια του αυριανού πολίτη η διακριτή παρουσία αλλά και η διεπιστημονική σύνδεση των μαθηματικών, των θετικών επιστημών και των ψηφιακών τεχνολογιών σε όλους τους κύκλους σπουδών του Λυκείου. Συνιστούν αυτοτελή και αποτελεσματικά εργαλεία κατανόησης, ερμηνείας και κριτικής ένταξης του πολίτη στη σύγχρονη κοινωνική οργάνωση, την οικονομική ανάπτυξη και τον σύγχρονο πολιτισμό. Αυτό σημαίνει ότι η διδασκαλία των μαθηματικών θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα σύστημα αξιών που θα διαπερνά το σύνολο των σχολικών βαθμίδων και των παιδαγωγικών πρακτικών.
2. Άρθρο 74
Η ΕΜΕ αντέδρασε στις 3 Ιουλίου 2017, πριν την ψήφιση του άρθρου 74, υπογραμμίζοντας τη σημασία και τη βαρύτητα που οφείλουν να έχουν τα μαθηματικά στο εκπαιδευτικό σύστημα και στις διαδικασίες μετάβασης και κάλεσε την κυβέρνηση να μην απομονώσει τη χώρα από την ευρωπαϊκή και διεθνή κατεύθυνση διακριτής αναβάθμισης της μαθηματικών σε όλες τις κατευθύνσεις της εκπαίδευσης. Ούτε το Υπουργείο Παιδείας, ούτε τα κόμματα έλαβαν σοβαρά υπόψη τις προειδοποιήσεις της ΕΜΕ και προχώρησαν στην ψήφιση του εν λόγω άρθρου.

Εν κατακλείδι

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς ζητούμε από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Παιδείας να ευνοήσουν την προτεραιότητα μιας έγκυρης και έγκαιρης συνεργασίας ανάμεσα στο ΙΕΠ, το Υπουργείο, τις επιστημονικές ενώσεις και την εκπαιδευτική κοινότητα πριν διαμορφωθεί το σχέδιο πολιτικής διαβούλευσης με τα κόμματα.

Να αποφευχθεί η επανάληψη λαθών και κακών πρακτικών, που έχει επανειλημμένα οδηγήσει στο χάσιμο πολύτιμων πόρων και ενέργειας.

Η ΕΜΕ παραμένει σε εγρήγορση και συνεχίζει με υπεύθυνο και σοβαρό τρόπο τις προσπάθειες ανάδειξης και ανάπτυξης της μαθηματικής επιστήμης και των εφαρμογών της σε όλες της πτυχές της έρευνας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ζωής. Θα συμβάλλουμε ώστε η ελληνική εκπαίδευση να συμμετάσχει με κριτικό και δημιουργικό τρόπο στην διαμορφούμενη νέα διεθνή εκπαιδευτική πραγματικότητα και στην επαυξημένη πραγματικότητα της ψηφιακότητας και του διαδικτύου, στην οποία ο ρόλος και η σημασία των μαθηματικών εμφανίζεται όλο και πιο βαρύνων για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και ενεργών πολιτών.
Κινήσεις της ΕΜΕ
Σε αυτό το πλαίσιο και με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της ΕΜΕ και την κήρυξη του 2018 ως έτους μαθηματικών η Μαθηματική Εταιρεία προγραμματίζει πρωτοβουλίες ανταλλαγής ιδεών με όλους τους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς.

Επίσης άμεσα το ΔΣ της ΕΜΕ θα συναντηθεί με το Προεδρείο της Συνόδου των Παιδαγωγικών Τμημάτων και των Ιατρικών Σχολών με σκοπό να συζητήσει:

- την ανάπτυξη δημόσιου διαλόγου για την αλληλεπίδραση της μαθηματικής επιστήμης με τις επιστήμες της μάθησης και της ιατρικές επιστήμες.

- τη σημασία αναβάθμισης της βαρύτητα των μαθηματικών στα προσόντα των υποψηφίων φοιτητών και φοιτητριών τους, ώστε να απαλειφθεί η συχνή εμφάνιση μαθηματικοφοβίας στο προφίλ των υποψηφίων δασκάλων και ιατρών.

- τη σημασία της επικαιροποίησης των μαθημάτων των Μαθηματικών και της Διδακτικής των Μαθηματικών στα προγράμματα σπουδών των Παιδαγωγικών, καθώς και του εμπλουτισμού με μαθήματα Μαθηματικών και Μαθηματικής Μοντελοποίησης στα προγράμματα της Ιατρικής.
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας
Ο Πρόεδρος
Ανάργυρος Φελλούρης
Καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Τυρλής
Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Translate

 

Ροή Ειδήσεων - Newsfeed

Η Postlane απέσυρε την πρόταση εξαγοράς των ναυπηγείων Σύρου

Επίσημος ενδιαφερόμενος ο όμιλος Onex - Αντίστροφα μετράει ο χρόνος - «Αγκάθι» τα χρέη προς το...

ΙΣΑ: 'Εκκληση για τη 10χρονη Νεφέλη που πάσχει από σάρκωμα

Ο ΙΣΑ απευθύνει έκκληση για τη συγκέντρωση χρημάτων για τη 10χρονη Νεφέλη που πρέπει να μεταβεί...

Η ερωτική περιπέτεια της Μαρία Κιουρί με τον μαθητή του άντρα της που εξόργισε τη Γαλλία!!

Μαρία Κιουρί: Η ερωτική περιπέτεια με μαθητή του άντρα της που εξόργισε!! Η σαγηνευτική...

Follow Mykonos Ticker

Πρωτοσέλιδα

Best of Mykonos Ticker

30 Ιδέες για Φθινοπωρινό Update στο Living Room!!

30 Ιδέες Φθινοπωρινής Διακόσμησης για το Lining Room που είναι ο τόπος στον οποίο προτιμάμε να χαλαρώνουμε και να ξεκουραζόμαστε μετά από μια κουραστική γεμάτη άγχος μέρα στη δουλειά!! Είναι...

Συρτάρια που κάποτε είχαν φιλοξενήσει διάφορα πράγματα.... Αλλάξτε τους χρήση!!

Βάφοντας τα σε διαφορετικά χρώματα ή μόνο το εσωτερικό τους ή τοποθετώντας τους ταπετσαρία αλλάζουν τελείως και προσφέρουν υπέροχες συνθέσεις. Συρτάρια που κάποτε είχαν φιλοξενήσει διάφορα πράγματα....

Super συνταγή για να αναζωογονήστε τις ταλαιπωρημένες άκρες των μαλλιών σας!!

Οι άκρες των μαλλιών μας, είναι αλήθεια πως ταλαιπωρούνται περισσότερο σε σχέση με τα άλλα τμήματα της τρίχας. Τα «βαριά» προϊόντα, το πιστολάκι και τα εργαλεία θερμότητας.......

Αναζωογονητική και Τονωτική λοσιόν με Μέντα και Μηλόξυδο!! Αναζωογονεί τα μαλλιά μετά την θάλασσα!!

Τα μαλλιά μας θέλουν προστασία και περιποίηση το καλοκαίρι!! Το καλοκαίρι μας θέλει σε κάποια παραλία ή σε κάποια πισίνα κάνοντας ασταμάτητες βουτιές......

Στην Μύκονο έφτασε το διαστημικό σκάφος «Adastra» που έχει για πιλότο...iPad! (25 pics)

Στην Ψαρού με διαστημικό γιωτ, πλωτό υπερμοντέρνο παλάτι - Είναι «τρι-μαράν», πλοηγείται και μέσω... iPad Πρόκειται για ένα φουτουριστικό γιοτ, με υπερμοντέρνο σχεδιασμό, το οποίο πολλοί...

Επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου (Το έγγραφο)

Σημαιοφόροι -Δημοτικά: Εκδόθηκε η εγκύκλιος - Τι ορίζει Την εγκύκλιο με την οποία ορίζεται ότι τη σημαία στα δημοτικά σχολεία δεν θα την κρατούν οι άριστοι μαθητές, αλλά όσοι κληρωθούν, εξέδωσε το...

Το πρώτο βραβείο πήρε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού το βίντεο του ΕΟΤ,του Μυκονιάτη σκηνοθέτη Αντώνη Κιούκα

Greek tourism promo film wins first international prize “Greece – A 365-Day Destination,” a 3:36 minute film submitted by the Greek National Tourism Organization (GNTO) took the first prize for...

Α' ΕΛΜΕ Κυκλάδων για το Νέο Λύκειο: “Σκληρότερο” – Ταξικότερο – Ανταγωνιστικότερο

Το νέο Λύκειο που εξαγγέλλεται από το κυβερνητικό επιτελείο του Υπουργείου Παιδείας σηματοδοτεί την μετατροπή του Γενικού Λυκείου σε ένα φροντιστήριο διαρκείας, ένα σχολείο “δεμένο” στο άρμα των...

Τι θα αλλάξει στον Ποινικό Κώδικα - Προς εξορθολογισμό οι ποινές

Τι είπε ο Κοντονής για την επικείμενη αλλαγή Στην κατεύθυνση του εξορθολογισμού των ποινών θα κινηθεί η τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα, σύμφωνα με όσα ανέφερε, μιλώντας νωρίτερα την Τετάρτη στη...

Οι 5 Καλύτεροι Τρόποι που οι Γονείς Μπορούν να Βοηθήσουν το Παιδί στη Μελέτη στο Σπίτι

Dr. Λίζα Βάρβογλη, Ph.D. Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια Αφού τακτοποιήσατε το χώρο που το παιδί σας, θα κάνει τα μαθήματα για το σπίτι, καιρός να δείτε και ποιοι είναι οι 5 καλύτεροι τρόποι για να...